Información legal de interés:

Esta tenda virtual mostra a oferta comercial da empresa "Reiriz y Reiriz, S.LU.", con CIF B-15.417.637 e domiciliada na Avenida da Coruña, 105-1º de 15960-Ribeira (A Coruña, España), polo que los produtos ofertados existen nas cantidades sinaladas na web.

O responsable desta empresa é Juan José Sampedro Reiriz, biólogo colexiado 04588-X, sendo esta unha empresa independiente que lle pertence, polo que é o responsable legal da mesma.